Orodje in pripomočki za zagotavljanje prehrane

Orodje in pripomočki za zagotavljanje prehraneNa vsaki domačiji so jeseni posebno skrb namenjali pripravi hrane za zimo. Pri  Medvedovih so imeli kislo zelje preko celega leta. Zelje se je kisalo v kadi, ki je imela nadgrajen lesen vijak, s katerim so naloženo zelje stisnili. Spodnje plasti so uporabljali za kuho, zgoraj pa so jeseni nalagali novo zelje in ga zopet stiskali. Skrbno so pazili, da se ni razvila plesen.

Veliko različnih vrst sadja so posušili, saj je oblast narekovala, da morajo kmetje pripravljati suho sadje.

Zelo pomemben vsakoletni hišni praznik so bile koline. Najbolje je bilo zaklati prašiča v mrazu. Meso se je tako dodobra ohladilo, klobase so zmrznile in s tem se je njihova uporabnost podaljšala. Najboljše kose mesa so dali v »salamurco« in nato v dim. Ostalo meso so predelali v salame in mesene klobase, ki so jih prekadili v »rauh kamrah«. S kolinami so poskrbeli tudi za zabelo – za svinjsko mast in ocvirke.