Kdo smo

Lastnik Medvedove kmetije je po želji zadnje lastnice Filomene in njene sestre Francke leta 1997 postal Rudi Zupan.

Vse stavbe na kmetiji se vodijo v Registru kulturne dediščine Zavoda za varovanje kulturne dediščine enota Ljubljana pod evidenčno številko 8102. Domačija Medved je opredeljena kot nepremična kulturna dediščina, po tipu pa je uvrščena v profano stavbno dediščino.

Ker so poslopja razen hiše in obeh kozolcev zahtevala nujno prenovo in vzdrževalna dela, smo po prejemu odobrene vloge za obnavljanje leta 1999 pričeli z nujnimi vzdrževalnimi deli. V letu 2012 smo preko Društva za razvoj podeželja LAS Zasavje prejeli prva javna sredstva, in sicer za projekt ETNO MEDVED, ki se izvaja po pristopu LEADER.

V razširjeni družinski sestavi smo se dogovorili, da se registriramo kot zasebni zavod, ki bo skrbel za ohranjanje dediščine in s tem seznanjal čim večje število ljudi. Posebno pozornost bomo namenili mladim, ki šele oblikujejo svoj odnos do preteklosti. Želimo, da dediščino, ki smo jo prejeli v varstvo, ohranimo in jo pokažemo vsem, ki jih zanimajo sledovi minulega časa.