Mizarska delavnica

Mizarska delavnicaMedvedova mizarska delavnica je bila ves čas nad kovačijo. Ohranjena je v celoti. Zaradi tematske ureditve etnografskih zbirk smo jo prestavili v skupni sklop na skedenj nad hlevom. Ohranjeni so številnimi obliči, dleta, svedri, več vrst ročnih žag, v vitrinah pa so nameščeni manjši primerki mizarskega orodja. Zadnji gospodar, Slavko Medved, se je najraje zadrževal v svoji mizarski delavnici. Ker je bil izredno spreten, je nekaj orodja izdelal kar sam.

Po drugi svetovni vojni Medvedovi niso več najemali dninarjev v tolikšnem številu kot v času med obema vojnama. Potujoči obrtniki so poniknili. Gospodar Slavko se je sam lotil  manjših kolarskih in kovaških opravil. Preko zime pa se je v delavnico naselila še žganjekuha.

Za mizarsko delavnico je pomembna osvetlitev.  Zato je »ponk« (mizarska delovna miza) tudi v tej postavitvi nameščen pod oknom.