Predmeti in dokumenti družine Medved

Predmeti in dokumenti družine MedvedZgodovini Medvedove družine je namenjen poseben prostor. Osvetljene vitrine z dokumenti, ki so večinoma fotokopije varno shranjenih originalov, pričajo o najmanj petih generacijah Medvedovega rodu.

Najstarejši v hiši najden in razstavljen dokument nosi letnico 1789 in je opremljen s pečatom.

Najstarejši dokument, ki je naslovljen na Franza Medveda in se nanaša na takratno davkarijo, pa je iz leta 1822.

V vitrinah so razstavljene fotokopije originalnih dokumentov, pri čemer smo upoštevali zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. V celoti so prikazani dokumenti, ki so starejši od sto let. Kljub temu so predstavljeni tudi mlajši dokumenti, na katerih pa so osebni podatki prekriti. Tu gre predvsem za dokumente, ki se nanašajo na Medvedovo družino in zaplembo njihovega premoženja po drugi svetovni vojni.

Številni osebni predmeti ter bogata fotografska dokumentacija dajejo zbirki še posebno vrednost.