Orodje za mlatenje žita in osrednji prostor (večnamenska dvorana)

Koncertna postavitev (iz otvoritvenega koncerta)V osrednjem prostoru skednja, kjer se je v preteklosti dogajalo največ kmečkih opravil »pod streho«, so ostali stroji tako, kot so se uporabljali pri mlatenju žita v preteklosti. Po vrstnem redu si sledijo: mlatilnica, veternik ali »pajkl«, stroj za sortiranje semena in skrinja, v katero so v kašči (prostoru za shranjevanje žita) vsipali pšenico in druga žita. Vsak mernik žita, ki so ga stresli v skrinjo, so na sprednji strani zaznamovali z ravno črto. Skrinja ima izrezano letnico 92 oziroma 1892. Ob teh strojih so prikazani ostali pripomočki, ki so jih pri žetvi še uporabljali.

Sicer pa bodo v tem prostoru v prihodnje potekale delavnice, prireditve, srečanja, predavanja in koncerti. Zato je prostor opremljen z zložljivo opremo, ki jo lahko razporedimo glede na potrebe. Pod je originalen, obnovljen in večkrat lakiran, kar mu daje trdnost.