Ponudba

Domačija Medved leži na slemenu na južni strani Kuma. Celotno posestvo se nahaja v območju Natura 2000 – to je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij.

Pri obnovi smo na ostanku hrastovega portala našli izklesano letnico 1768. Najstarejši med številnimi ohranjenimi dokumenti nosi datum 2. april 1789 in pečatni žig. Kar nekaj knjig, ki smo jih našli v zapuščini, izhaja iz začetka 19. stoletja.

Kmetija je bila samooskrbovalna. Za vsa večja dela so najemali dninarje, ki so jih izplačevali z denarjem ali s pridelki. Prav zaradi tega so imeli pri hiši veliko orodja, ki so ga uporabljali sami ali pa dninarji. Ohranjenih je tudi veliko pripomočkov, ki so jih uporabljali občasni potujoči obrtniki-rokodelci. Ti so poskrbeli za nove izdelke ali popravila.

Odločili smo se, da vse ohranjene predmete zaščitimo pred propadom in jih predstavimo tudi drugim. To nam je omogočil na LAS-u Zasavje odobreni projekt ETNO MEDVED, ki se izvaja po pristopu LEADER Evropskega kmetijske sklada za razvoj podeželja.

Na ogled je etnografska zbirka, razdeljena na 19 sklopov. Prirejamo delavnice za osnovnošolce, mladino in odrasle s posebnimi potrebami ter za starejše, ki so vključeni v aktivnosti tretjega življenjskega obdobja. Prostor na skednju je primeren tudi za koncerte, predavanja in druga srečanja.