Ostanki črne kuhinje in kmečka kuhinja

Ostanki črne kuhinje in kmečka kuhinjaČrno kuhinjo so uporabljali do prenove hiše v prvi polovici 20. stoletja. Ob prenovi so jo spremenili v, za tiste čase moderno, kmečko kuhinjo z zidanim štedilnikom. V kuhinji se ni več kadilo, ker je bil dim iz štedilnika speljan v dimnik. Čeprav je glede na stare fotografije  tudi črna kuhinja imela dimnik, se vidijo na odkritih delih sten sledovi dima. Posoda, ki so jo uporabljali v črni kuhinji za kuhanje na odprtem ognjišču ali v peči, je bila lončena ali litoželezna. Na ogenj ali v peč so jo polagali z »burkljami«, železnimi objemali, ki so bile prirejene za vsako posodo posebej. Zato je bilo pri hiši več vrst tega orodja. Nižje posode so imele  dolge ročaje, da se pri polaganju na ognjišče ali v peč gospodinja ni opekla. Ostanek črne kuhinje je najbolj primerno mesto za postavitev dela portala vrat z letnico 1768, kar je najstarejša letnica, ki smo jo našli v času prenove poslopij.