Festival “URSUS” 2015

Ursus Logo 2015

“Brez glasbe bi bilo življenje zmota”                                          “Without music, life would be a mistake”                                                                                    – Friedrich Nietzsche

 

Dragi obiskovalci!

Leto je naokrog in zopet se odpirajo vrata koncertnega skednja na domačiji Medved v Podkumu! Po lanskoletnih navdušenih odzivih tako poslušalcev kot tudi nastopajočih je postalo očitno, da prinaša Mednarodni glasbeni festival “Ursus” dobrodošlo popestritev glasbeno-kulturnega dogajanja v osrednji Sloveniji. Tokrat bo poudarek na multinacionalnosti, mešanju kulturnih vplivov in posledičnem bogatenjem osebne in s tem tudi narodne kulturne identitete.
Priznani vrhunski glasbeniki prihajajo iz povsem različnih koncev sveta: Kitajske, Venezuele, Srbije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Vsak s svojo bogato tradicijo in značilnim individualnim pristopom nam bodo predstavili izredno zanimiv in raznovrsten program.
Otvoritveni koncert bo zaobjel dela nekaterih najpomembnejših predstavnikov evropskega baroka. Francoski balet, češka muzikalnost, italijanski temperament in nemški kontrapunkt se bodo dopolnjevali v kompozicijah za pihalne inštrumente – za naše kraje eksotična kombinacija: dve flavti, fagot in čembalo.
Ruski mojster neoklasicizma, Sergej Prokofjev, je svojo glasbeno pravljico napisal za otroški teater v Moskvi z namenom kultiviranja glasbenega okusa otrok od prvih šolskih let naprej. Glasba bo zvenela ob avtorskih ilustracijah Teje Plečnik, pripovedovala bo vsestranska Nika Vogrič Dežman. Otroci rastejo, namen ostaja isti.
Zaključni koncert pa nas bo popeljal na pot okrog sveta. Japonski slikar Hokusai Katsuhika oziroma “starec nor na slikanje”, kot se je podpisoval, je najverjetneje “kriv” za razvoj impresionizma v Franciji. Stoletje kasneje je skladatelj Toru Takemitsu svoj trio napisal kot hommage velikemu vzorniku Claudu Debussyju. Krog se vrti. Slavni indijski sitarist Ravi Shankar, italijanski operni velikan Giacomo Puccini, sodobni španski komponist Manuel Moreno-Buendia in južnoameriški flavtist/komponist Efraim Oscher bodo to glasbeno potovanje skupaj z nami zaklučili, kjer se je tudi začelo – v Podkumu.

V vsako stvar, ki ima za nas vrednost, je potrebno vložiti trud. Najbrž je prav vloženi trud tej določeni stvari dal vrednost, ki jo za nas ima. Za glasbenika je to glasba; za poslušalca doživetje koncerta. Vloženi trud v tem primeru pa je pot do domačije Medved v Podkumu, ki traja točno toliko časa, kolikor je potrebno, da se človek umiri, izprazni glavo in se pripravi na …

Vabljeni!

Marko Zupan

 

Dear visitors!

A year has gone by and the doors of the concert barn in the Medved homestead are opening again. After last year’s enthusiastic response from public and performers alike, it has become clear that the International music festival “Ursus” is a welcome addition to the musical landscape in central Slovenia. This edition will focus on multinationalism, the mixing of cultural influences and the resulting enrichment of both personal and national cultural identity.
Renowned musicians are coming from many different parts of the world: China, Venezuela, Serbia, Croatia, Italy and Slovenia. Each of them will bring their rich tradition and a specifical individual approach, presenting us with an extremely interesting and diverse programme.
The opening concert features some of the most important composers of the European baroque era. French ballet, Czech musicality, Italian temperament and German counterpoint will complement each other in several compositions for wind instruments. An exotic combination seldom seen in our area: two flutes, a bassoon and a harpsichord.
The Russian master of neoclassicism, Sergey Prokofiev, wrote his musical tale for the central children’s theatre, Moscow, with the intention of “cultivating musical tastes in children from the first years of school.” The music will be accompanied by the illustrations of Teja Plečnik and the storyteller will be the versatile Nika Vogrič Dežman. Children are growing, the intention stays the same.
The final concert will take us on a trip around the world. Japanese painter Hokusai Katsuhika, a self confessed “old man crazy about painting”, is most probably “guilty” of the development of impressionism in France. A century later, the composer Takemitsu dedicated his trio to a great influence of his, Claude Debussy. The wheel goes around. Works by famous Indian sitarist Ravi Shankar, Italian opera giant Giacomo Puccini, modern Spanish composer Manuel Moreno-Buendia and South American flutist/composer Efraim Oscher will conclude our musical journey where it also began – in Podkum.

Every thing that has meaning to us, requires some effort. It is probably this very effort that makes that certain thing for us meaningful. For a musician it is music; for an audience member, the experience of a concert. The effort required in this case is the journey to Medved homestead in Podkum, which lasts the exact amount of time necessary for one to relax, empty one’s mind and get ready for …

Welcome! 

Marko Zupan

Video:
Youtube
E-mail:

Mail icon1ursus.festival@gmail.com

Facebook:

FB

 

Ker tovrstni projekti težko preživijo brez pomoči, Vas vabimo, da se pridružite prijateljem in podpornikom festivala “Ursus”. Več informacij na dnu strani.
Since this kind of projects have a difficulty to survive without any help, we are inviting you to join friends and supporters of festival “Ursus”. More information on the bottom of the page.

Ursus Barok 2015-page-001 (4)

 

 

Ursus Prokofjev 2015-page-001 (5)

 

 

Ursus World 2015

Vstopnice: 10€ / 5€*
*študentje in mlajši od 15 let

Tickets: 10€ / 5€
*students and younger than 15 years

 

Sodelujejo / Participating:

Boris Bizjak (Slovenija/Slovenia) – flavta/flute

boris br2

Flavtist Boris Bizjak je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Fedji Ruplu in kasneje končal podiplomsko specializacijo na “Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot” pri prof. Pierre Yves Artaud-u (CNSMDP), kjer je pridobil “Diplome superieur de concertiste”. Boris je osvajal prve nagrade tako doma kot v tujini. Bil je prvonagrajenec mednarodnega tekmovanja v Pikardiji, Francija. V Sloveniji je bil trikrat prvonagrajenec TEMSIG-a kot solist in dvakrat v komorni zasebi. Koncertiral je kot solist in komorni glasbenik v Sloveniji, Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Austriji, Cipru, Hrvaški, Srbiji, Nizozemski in Kitajski. Njegove izvedbe so bile predvajane
na RTV Slovenija ter Radiju in televiziji Nice. Trenutno deluje kot samostojni glasbenik v Londonu, kjer je poleg koncertiranja ustanovil Hedone Records.
London-based Slovenian flautist Boris Bizjak graduated from the ENMP “Alfred Cortot” in Paris, where he obtained the “Diplôme Supérieur de Concertiste” guided by renowned French flautist Pierre Yves Artaud (CNSMDP).
Throughout his studies Boris won number of classical flute competitions – he is a 1st prizewinner of the International Flute Competition in Picardie, France. Three times 1st prizewinner of the Slovenian National Flute Competition and twice prizewinner of the Slovenian National Chamber Music Competition.
Boris was granted a number of concerts as the young Slovenian music artist winner as well as a scholarship for postgraduate studies abroad by the Slovenian Ministry of Culture.
He has performed as a soloist and chamber musician in Slovenia, UK, France, Italy, Germany, Austria, Cyprus, Croatia, Serbia, The Netherlands and China in halls such as the Beijing Concert Hall, Konzerthaus Berlin, Lisinski Concert Hall in Zagreb, Slovenian Philharmonic Hall and Gallus Hall in Cankarjev Dom.
His performances are broadcast by classical radio worldwide in North America, South America, Asia, Australia / New Zealand / South Africa & Europe.
He is currently actively performing as a soloist and a chamber musician. His recent performance with British pianist Simon Lane at 62. Ljubljana Festival was publicly and critically acclaimed. Recent collaboration as a soloist with orchestra includes City of London Chamber Orchestra, London Euphonia Orchestra, Solisti Divini and Slovenian Philharmonic String Ensemble.
The newest CD release with flutist Marko Zupan and pianist Yoko Misumi, “Music for two Flutes and Piano” of classical and romantic era, features
a world premiere recording of a romantic masterpiece by Johannes Frederik Frohlich – Duet in C minor and a new arrangement of W. A. Mozart’s Sonata for two pianos in D Major K. 448 / 375a.
Boris is also founder of Hedone Records and cofounder of Blackheath International Chamber Music Festival.

Zhibai Zhang (KitaJska/China) – fagot/bassoon

AdobePhotoshopExpress_2015_06_18_10_19_05

Zhibai Zhang je rojen v mestu Liaoning na Kitajskem. Pri petnajstih letih se je preselil v Avstrijo, kjer je študiral fagot pri prof. Richardu Galleru na Mozarteumu v Salzburgu. Študij je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Weimarju v razredu prof. Franka Forsta. Diplomiral je z odliko in nato svoje izpolnjevanje nadaljeval na študijski smeri Konzertexam. V tem času je postal tudi član Zagrebške filharmonije.
Je nagrajenec mednarodnega tekmovanja Mozart v Roveretu, Italiji in mednarodnega tekmovanja Intermusica v Birkfeldu, Avstriji. Te nagrade so mu omogočile solistične nastope z Haydn orkestrom v Trentu in Zagrebško filharmonijo.
Od leta 2013 je namestnik solofagotist v orkestru Kymi Sinfonietta na Finskem. Kot gost sodeluje z Mozarteum orkestrom v Salzburgu, islandskim simfoničnim orkestrom in Dala Sinfonietta na Švedskem. Muziciral je z priznanimi dirigenti, kot so Dmitrij Kitajenko, Valery Gergiev, Sir Neville Marriner, Jesús López Cobos in Dennis Russell Davies.
Zhibai Zhang was born in Liaoning, China. At the age of fifteen he moved to Austria to study bassoon with prof. Richard Galler at Mozartem, Salzburg. He continued his studies at Hochschule für Musik ´Franz Liszt´ Weimar with prof. Frank Forst. He graduated with excellence and continued his studies on Konzertexam. In this time he became member of Zagreb philharmonic orchestra.
He is prizewinner of International Mozart competition in Roveretto, Italy and Intermusica competition in Birkfeld, Austria. As result of this prizes he had a chance to play as a soloist with Haydn orchestra in Trento and with Zagreb philharmonic orchestra.
Since 2013 he is associate principal bassoonist with Kymi Sinfonietta in Finland. He plays as guest with Mozarteum orchester Salzburg ,Icelandic Symphony Orchestra, Dala Sinfoniettan Sweden,.. He played under famous conductors such as Dmitrij Kitajenko, Valery Gergiev, Sir Neville Marriner, Jesús López Cobos and Dennis Russell Davies.

Pavao Mašić (Hrvaška/Croatia) – čembalo/harpsichord

photo (5)

Pavao Mašić, zmagovalec Grand Prix Bach in nagrade publike na Bachovem orglarskem tekmovanju v Lausanni leta 2006, je aktiven koncertni organist in čembalist. Od leta 1999 je glavni organist cerkve sv. Marka v Zagrebu, kjer nadaljuje bogato tradicijo igranja na orgle, ki se je začela daljnega leta 1359.
Je tudi asistent na Akademiji za glasbo v Zagrebu, kjer poučuje nove generacije organistov in čembalistov.
Po zaključenem študiju v Zagrebu se je v igranju orgel izpopolnjeval v Lausanne (Kei Koito) in čembala v Freiburgu (Robert Hill). Dodatne inštrukcijeje dobil od D. Rotha, L. F. Tagliavinia, Ch. Bosserta, E. Lebruna, T. Koopmana in B. K. Bryndorfa. Pogosto nastopana recitalih in z orkestri na pomembnih odrih po Evropi in Rusiji (Moscow, Sankt Petersburg, Basel, Lausanne, Budapest, Bratislava, Vienna, Freiburg, Zaragoza, Porto). Več informacij o projektih, nagradah in posnetkih na www.pavaomasic.com.
Pavao Mašić, winner of The Grand Prix Bach and Audience Prize at 2006 Bach Organ Competition in Lausanne actively pursues successful career of concert organist and harpsichordist. Since 1999, he has been the Main Organist at the Church of St. Mark in Zagreb, continuing a rich tradition of organ playing at St. Mark’s that dates back to 1359. Furthermore, he is Assistant Professor at Zagreb Academy of Music where he teaches new generations of organists and harpsichordists. After organ & harpsichord studies at Zagreb Academy of Music, he pursued further organ studies in Lausanne (Kei Koito) and harpsichord studies in Freiburg im Breisgau (Robert Hill). He received additional impulses from D. Roth, L. F. Tagliavini, Ch. Bossert, E. Lebrun, T. Koopman & B. K. Bryndorf. He often appears in recitals and with orchestra performing at important concert venues throughout Europe and Russia (Moscow, Sankt Petersburg, Basel, Lausanne, Budapest, Bratislava, Vienna, Freiburg, Zaragoza, Porto). More on projects, awards & discography at www.pavaomasic.com.

Nika Vogrič Dežman (Sovenija/Slovenia) – pripovedovalka/narrator

Nika

 

 

 

 

 

 

 

Nika Vogrič Dežman je obiskovala Aškerčevo gimnazijo in Srednjo glasbeno šolo kot flavtistka, sedaj pa študira muzikologijo na Filozofski fakulteti.
Nikina umetniška aktivnost je že od mladih nog zaobjemala več področij in ne le glasbo. Na
nižji glasbeni šoli v Logatcu je tako redno sodelovala na glasbeno-dramskih predstavah, prav
tako je bila aktivna v različnih dramskih skupinah na osnovni šoli. Tekom študija in srednje
šole so jo začele zanimati različne glasbene zvrsti in glasbeni performansi, zato se je odločila
za študij muzikologije. Redno sodeluje pri izvedbi dramskih šansonov Tomaža Iviča, prav tako
je kot igralka in pripovedovalka aktivna na različnih prireditvah v domačem kraju in festivalih
drugod (festival Kamfest v kamniku). Je članica zasedbe sračji dol, ki z lastimi otroškimi
predstavami gostuje na festivalih kot; Grad gori, Kamfest, festival PUF,…..
Nika Vogrič Dežman visited a classical highschool Aškerčeva in Ljubljana as well as Coservatory for music in Ljubljana. In the moment she studies musicology on Faculty of Arts in Ljubljana.
She was artiscticly active in different art areas already as a child, performing in different
music theatre shows and drama groups in elementary school and elementary music school
in Logatec. In highschool and later she got interested in different music genres and music
performances, that’s why she sign in to musicology studies. She performes regulary in
chanson group of Tomaž Ivič and she is active as actor and narrator in many events in her
hometown and festivals around (festival Kamfest in Kamnik). She is a member of a group
called »Magpie valley« which performs around with their own theatre pieces for children on
festivals like; Burning castle, Kamfest, festival PUF,……

Teja Plečnik (Slovenija/Slovenia) – ilustratorka/illustrator

Teja

Teja Plečnik je umetnica, ki rada riše in ustvarja ko jo piči in nikoli ko je treba. Ko je bila še majhna so rekli, da je svojeglava in posebna. Skozi osnovnošolska leta je rada risala, pela in se udejstvovala likovnih in dramskih krozkov. Barvice, kemik, tuš, svinčnik, vodenke, glina, skicirka in platno so ‘svet’, kjer se zrcalijo njene misli, navdihi, dobri in slabi trenutki, čustveni izlivi. Ti njeni prijateljčki iz otroških dni so krivi, da je diplomirala iz likovne pedagogike in odšla v tujino poizkusit srečo. V iskanju same sebe se je odločila vrniti in narediti nekaj za svojo dušo. Rada riše, tiska grafike, slika platna, stenske poslikave. Zadnje case se osredotoca na otoke. Na mlajše in malo starejše, tiste igrive in polne domišljije. V letosnjem letu se posveca ilustraciji.
Teja Plecnik is an artist that loves to make art whenever she feels like and not when it’s necessary. When she was just a little girl, people thought of her as stubborn and special. Throughout Elementary school she enjoyed drawing and singing. She participated in art and drama classes. She finished her education as a Fine art teacher and decided to try her luck and move abroad. On her journey she decided to do something for her soul and returned home. Colours, pen, ink, pencil, watercolours, clay, sketchbook and canvas are ‘The World” where all her thoughts, inspirations, good or bad moments and feelings reflects. She loves to draw, print graphics, paint on canvases and do murals. She has her focus lately on children all ages, the ones who are full of imagination and loves to play. This year she spends most of her time illustrating.

Živa Loštrek (Slovenija/Slovenia) -oboa/oboa

10421981_907050775977960_2601447766459493539_n

Živa Loštrek je pri šestih letih začela s poukom kljunaste flavte, pri osmih s klavirjem, pri desetih pa se je začela učiti igranja oboe pri prof. Janezu Trevnu. Po končani nižji glasbeni šoli je študij nadaljevala na Srednji glasbeni in baletni šoli(SGBŠ) v Ljubljani pri prof. Maji Kojc, za tem na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Božotu Rogelji, letos februarja pa je na Visoki šoli za glasbo in ples v Kölnu v razredu prof. Keite Yamamoto zaključila podiplomski študij.
Tekom študija je prejela več nagrad; več prvih nagrad na nacionalnem tekmovanju TEMSIG,
Škerjančevo nagrado na SGBŠ in študentsko Prešernovo nagrado na Akademiji za glasbo, sodelovala
je z različnimi slovenskimi profesionalnimi orkestri, tudi kot solistka, trenutno pa deluje predvsem v
tujini (Nemčija), kjer igra na različnih koncertih in festivalih v različnih komornih zasedbah, kot
orkestrska glasbenica in kot solistka.
Živa Loštrek started with her musical education at the age of 6, when she started to learn to play a recorder. Two years later she started to study piano and with the age of 10, oboe in class of prof. Janez Treven. At 15, she continued her oboe studies on Conservatory for Musi kand Ballet in Ljubljana in class of prof. Maja Kojc, later, on Academy for Music in Ljubljana in class of prof. Božo Rogelja, and on February this year she finished her masterstudy on Hochschule für Musik und Tanz in Cologne in class of prof. Keita Yamamoto.
During her studies she was awarded with many prizes on national competitions, as well as with
special prize of Conservatory in Ljubljana and special prize of Academy in Ljubljana. She played with
various orchestras, also as a soloist, at the moment she is mainly active in Germany, where she plays
on concerts and festivals as a soloist, orchestra musician and as a member of different chamber
music groups.

Aljaz Beguš (Slovenija/Slovenia) – klarinet/clarinet

Begus

Aljaž Beguš se je rodil v Ljubljani leta 1985.Svojo pot je začel v glasbeni šoli Lj.Moste-Polje pri profesorjih Jožetu Kregarju in Francu Tržanu.S trinajstimi leti je bil sprejet na srednjo glasbeno in baletno šolo, kasneje na akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je diplomiral v razredu Jožeta Kotarja. Leta 2008 je s študijem nadaljeval na prestižni Escuela Superior de Musica Reina Sofia v Madridu, kjer je leta 2010 končal svoj podoplomski študij v razredu Michela Arrignona.
Aljaž Beguš je prejemnik petih prvih nagrad iz državnih tekmovanj TEMSIG (1995, 1998, 2001, 2004, 2005-kategorija:komorna igra), ter zmagovalec mednarodnih tekovanj kot so Citta’ di Carlino in Marco Fiorindo (Italija, 2002) leta 2005 je prejel študentsko Prešernovo nagrado dve leti kasneje pa je bil polfinalist mednarodnega evrovizijskega tekmovanja EBU New Talent v Bratislavi. Leta 2014 se je s pihalnim kvintetom Spirito uvrstil v polfinale tekmovanja ARD. Igral je z glasbeniki,kot so: Dag Jensen, Nicholas Daniel, Enrico Bronzi, Bruno Canino, Dora Schwarzberg, Lorenza Borrani, Alexander Lonquich, Maria Joao Pires, Ensemble MidtVest..
Sodeluje z orkestri kot so: Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis, English National Opera, European Union Youth Orchestra, Gustav Mahler Jugend Orchester SNG Maribor, RTV Slovenia, Academia Sancti Petri,komorni orkester Festine in z orkestrom Slovenske Filharmonije. Kot solist je nastopil z vsemi omenjenimi Slovenskimi orkestri kot tudi z orkestri kot so: Gustav Mahler Jugendorchester, Jeaner Philharmonie, Orquesta da camara de Escuela Superior de Musica Reina Sofia, Orchestra da Camera di Mantova, Pihalni orkester akademije za glasbo ter RTV Big Bandom. Kot član orkestrov ali komornih zasedb je nastopil na znanih festivalih: BBC Proms, Luzern Festival, Young Euro Classics, Bolzano Festival,Mantova Chambermusic Festival, Salzburger Festspiele, Kammermusikfest Lockenhaus.
Aljaž Beguš was born in 9.6. 1985 in Ljubljana, Slovenia. He began his musical studies at the age of seven in the Music School Ljubljana Moste-Polje with Joze Kregar and Franc Trzan. At thirteen he entered the High School for Music and Ballet of Ljubljana where he studied with Joze Kotar. He continued his studies in the Music Academy of Ljubljana with the same professor and was awarded his Diploma in May 2009 with the highest marks.
In the year 2008 he was accepted in the class of Michel Arrignon at the prestigious Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid, Spain, where he studied for two years.
Aljaz Begus was awarded several prizes and honors. Among them are four first prizes on the Young Musician Competition of the Republic of Slovenia TEMSIG (1995, 1998, 2001, 2004), with three additional special prizes for the performance of Slovenian compositions. He was also the winner of International Competitions such as Citta’ di Carlino and Marco Fiorindo in the Junior Category (Italy, 2002). In 2004 he was awarded the 3rd Prize in the Senior Category in Citta’ di Carlino. In 2007 he was also a semifinalist in the International Competition EBU New Talent in Bratislava. With the woodwind quintet Pentada he was awarded a first prize in the TEMSIG Competition 2006 and with a woodwind quintet Spirito he was a semifinalist at ARD competition.
In 2005 was awarded with the Preseren Student Prize.
Aljaž Beguš participated in masterclasses with Mate Bekavac, Charles Neidich, Eduard Brunner, Paul Meyer, Menahem Pressler,Jacques Zoon, Klaus Tunemann, Hans-Jorg Schellenberger, Radovan Vlatkovic, Bruno Canino, Ralf Gothoni, Tom Krause and Marta Gulyas, among others.
He has been a member of orchestras such as Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis, European Union Youth Orchestra, English National Opera, and in Gustav Mahler Jugend Orchester. He has been a regular collaborator with the Ensemble for Contemporary Music of the Ljubljana Music Academy, as well as with SNG Maribor, RTV Slovenia, Academia Sancti Petri, Chamber Orchestra Festine, and with the Slovenian Philharmonic Orchestra. He appeared as a soloist with all of the above Slovenian orchestras and also with the Gustav Mahler Jugendorchester, Jeaner Philharmonie,Orquesta da camara de Escuela Superior de Musica Reina Sofia, Brass Orchestra of the Ljubljana Music Academy, Orchestra da Camera di Mantova and with the RTV Big Band Orchestra.

Mihajlo Bulajić (Srbija/Serbia) – rog/horn

Rog_Mihajlo-Bulajic-533x800

 Mihajlo Bulajić je diplomiral na Akademiji za glasbo v Beogradu in bil dve leti član pihalnega kvinteta Akademije za glasbo v Beogradu, s katerim je muziciral v vseh večjih dvoranah republike Srbije. Leta 2009 je postal redni član evropskega mladinskega orkestra Gustav Mahler, od leta 2006 do 2010 pa je bil prvi solo hornist beograjske Opere. Leta 2010 se je zaposlil v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.
Mihajlo Bulajić graduated at the Academy of music in Belgrade. In this time he was a member of the wind quintet of the Academy, with wich he played in all of the important concert halls in Serbia. In the year 2009 he became a member of Gustav Mahler Youth Orchestra. Between years 2006 – 2010 he was a solo hornist at the Belgrad National Opera. In the year 2010 he started working in Radio orchestra Slovenia. 

Maria Gamboz Gradišnik (Italija/Italia) – harfa/harp

Maria

Maria Gamboz Gradišnik je diplomirala na University of fine arts and music v Tokyu (Japonska) , na Conservatoriu v Trstu in magistrirala z odliko na Conservatoriu Udine. Ob študiju je opravila specializacijo na Accademia Chigiana v Sieni in Fondazione Santa Cecilia v Portogruaru.
V času študija je zmagala na šestih tekmovanjih za štipendijo , za kar je bila proglašena za eno najobetavnejših glasbenic v italijanskem okolju ( 1999-2001 ).
V obdobju od 2002 do 2004 je zmagala kar na petih mednarodnih tekmovanjih, med katerimi sta najbolj priznana Victor Salvi (Saluzzo- Italija) in TIM (Salone de Provence-Francija) .
Kot solistka je z orkestrom izvedla že obsežen repertoar obstoječe literature in tudi veliko število praizvedb, posvečenih njej, v uglednih dvoranah ,kot so: Teatro dal Verme (Milano),Sala Verdi (Milano), Teatro Giovanni da Udine (Udine). Nastopila je na Festivalu MITO (Italija), kot solistka s simfoničnim orkestrom Verdi iz Milana in na festivalu Montepulciano z Janaćek Philharmonic Orhestra iz Londona.
V času šolanja na Japonskem je sodelovala s Togijem Hidekijem in njegovim ansamblom za antično japonsko glasbo ter šolo za specializiranje liričnih pevcev – Tokyo Verdi Ensemble. Z njimi je nastopala v znanih dvoranah ( Concert Hall Opera City, Santory Hall in Art Sphere ).
Na njeno pobudo so bila izdana dela sodobnih skladateljev pri založbah Curci in Pizzicato.
Sodeluje z mnogimi orkestri : Mozart Orchestra- Bologna, Orchestra della Svizzera Italiana- Lugano, Teatro Verdi- Trst, Orchestra sinfonica di Roma, Orchestra sinfonica di Perugia, Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia- Udine, Filarmonia Veneta- Treviso, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Slovensko filharmonijo.
Od leta 2008 je solo harfistka orkestra SNG Opera in balet Ljubljana.
Maria Gamboz Gradišnik graduated in Tokyo, from the University of Fine Arts and Music, with honours graduated in Conservatorio Tartini in Trieste – Italy,and specialized in Conservatorio of Udine and Accademia Chigiana of Siena. During her studies she won six scolarships in italian competitions, including Società Umanitaria, L. Caraian Chamber and L.Comuzzi Prize, confirming herself as one of the best student in the italian scenario from 1999 to 2001. In 2002 she won the Victor Salvi Competition, in 2003 the International Contest Festival Italiano, and in 2004 three more International Competitions including TIM (Salone de Provence- France).
During her stay in Japane, untill 1999, she has collaborated with the Japanese Ancient Music Ensamble of Togi Hideki, and with the specialization school for lyric singer Tokyo Verdi Ensemble.
Following this years she has performed in halls such as Concert hall of Opera City, Santory Hall and Art Sphere. She has performed the most important works from the repertoire for solo harp and Orchestra, and primiere of concerts written for her from contemporary composers, in Slovenija Filharmonija (Ljubljana), Teatro dal Verme (Milano), Sala Verdi (Milano) and Teatro Giovanni da Udine (Udine). She has appeared as soloist with the FVG Symphony Orchestra, Opera in Ballet Ljubljana, Young Janàček Philarmonic Orchestra, and several italian Chamber Orchestras.
Her particular interest for the vocal music took her to an intense collaboration with the lyric singer and coral groups, in Japane in Italy and in Slovenia. She took part in the recording of seven CDs for chorus and solo harp, or chorus and Instrumental Ensemble. In addition she has always looked for new repertoire, she rearranged for harp a concert for solo and orchestra and several pieces in different chamber formations, and has been publication consultant for new works of contemporary composers, released by Curci and Pizzicato. She has collaborated as first harp with Mozart Orchestra in Bologna, Orchestra della Svizzera italiana in Lugano (Switzerland), Fondazione Lirica Teatro Verdi in Trieste, Radio Slovenija Sinfonični Orkester in Ljubljana (Slovenia), Friuli Venezia Giulia Symphony Orchestra in Udine, Filarmonia Veneta in Treviso, Symphony Orchestra of Perugia, and many other.
Since 2008 she is the Pricipal Harp in SNG Opera in Balet Ljubljana (Slovenia).

Luis Cordero Jr. (Venezuela/Venezuela) – viola/viola

Luis

Luis Cordero ml. je rojen v Caracasu, Venezuela. Njegova zgodnja glasbena izobrazba prihaja iz slavnega venezuelskega sistema mladinskih orkestrov (FESNOJIV) – El sistema. Magistrski študij je dokončal v Franciji na konzervatoriju v Toulousu in na Centre des Études Supérièures de Musique et Danse de Toulouse. Izpopolnjeval se je na mojstrskih tečajih pri svetovno priznanih profesorjih Pariškega konzervatorija in Karajanove akademije Berlinske filharmonije. Udeležil se je tudi številnih tečajev in delavnic v Franciji, Italiji in Združenih državah Amerike.
Kot predan komorni glasbenik in solist se udeležuje številnih festivalov po Evropi, Ameriki in Asiji, med njimi Festival sodobne glasbe v Varšavi, mednarodni glasbeni festivali v Salzburgu, Schleswig-Holsteinu, Baden-Badnu, Mecklenburg-Vorprommenu, Sapporu, Aix v Provansi, Lucernu in Wiesbadnu, Redno sodeluje s številnimi orkestri, kot so: Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Nationale de Bordeaux, NDR Hamburg, Berliner Symphoniker, Munchener Kemmerorchester in drugi. Sodeloval je tudi z poznanimi glasbeniki, med njimi so Rolando Villazon, Ilya Kaler, Stella Doufexis, Radek Baborak in Antoine Tamestit, kot tudi nekateri najpomembnejših sodobnih dirigentov Simon Rattle, Gustavo Dudamel and Tugan Shokiev.
Luis je aktiven tudi kot pedagog na raznih seminarjih v Venezueli, Nemčiji, Poljski, Franciji in Združenih državah Amerike.
Njegova strast do glasbe ga je popeljala tudi izven klasičnih okvirjev. Sodeloval je pri projektih z Poljskim RTV, na Švicarskem filmskem festivalu, Transatlantis in Bacewicz godalnim kvartetom, kot tudi pri številnih latinsko-ameriških produkcijah.
V februarju 2013 je bil sprejet v prestižni ansambel Bolivar Soloists, kjer nadaljuje svojo kariero v tem sijajnem glasbenem projektu.
Born in Caracas, Venezuela, Luis Cordero Jr. comes from El Sistema, the Venezuelan system of youth orchestras (FESNOJIV). He completed his Master of Music studies at the Conservatoire Toulouse, as well as at the Centre des Études Supérièures de Musique et Danse de Toulouse and has attended master classes with the world-renowned teachers of the Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse de Paris and the Berlin Philharmonic’s Karajan Academy as well as numerous master classes at prestigious summer courses and universities in France, Italy and the USA.
Additionally, Luis develops his instrumental career as viola instructor at various music academies in Venezuela, Germany, Poland, France and the United States.
He is an avid chamber musician and soloist and takes part in many prestigious festivals in Europe, America and Asia, such as the Contemporary Music Festival in Warsaw, and international music festivals in Salzburg, Schleswig-Holstein, Baden-Baden, Mecklenburg-Vorpommern, Sapporo, Aix-en-Provence, Lucerne and Wiesbaden. He regularly collaborates with various orchestras throughout Europe such as the Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Nationale de Bordeaux,NDR Hamburg,Berliner Symphoniker,Munchener Kemmerorchester, among many others. He works regularly with prominent international soloists such as Rolando Villazon, Ilya Kaler, Stella Doufexis, Radek Baborak and Antoine Tamestit as well as with some of the most important conductors of our time: Simon Rattle, Gustavo Dudamel and Tugan Shokiev.
His passion for music outside the classical discipline has led him to discover and develop collaborations with various musical projects such as Polish Radio & television, the Swiss Film Festival, Transatlantis and the Bacewicz String Quartets, as well as various Latin American projects.
In February 2013, Luis was appointed to the prestigious ensemble Bolivar Soloists to further his career by taking part in this marvelous music project.

Marko Zupan (Slovenija/Slovenia) – flavta/flute

umetniški vodja festivala/artistic director

Marko1

Marko Zupan se je flavto začel učiti v glasbeni šoli v Zagorju. Po končani Akademiji za glasbo v Ljubljani je študij nadaljeval v Parizu (Pierre-Yves Artaud), kjer je osvojil Diplome superiere de Concertiste in zatem še v na Mozarteumu v Salzburgu (Irena Grafenauer). Izpopolnjeval se je na mojstrskih tečajih pri priznanih svetovnih flavtistih, kot so Aurele Nicolet, Peter-Lukas Graf in Emmanuel Pahud. V tem času je bil nagrajenec številnih državnih in mednarodnih tekmovanj (Trst, Picardie, Beograd, Braunschweig). V letu 2008 je bil solo flavtist Sudetske filharmonije in leto kasneje Državnega brandenburškega teatra v Cootbusu. Od leta 2009 živi in deluje kot svobodni umetnik v Berlinu. Koncertira kot solist, v različnih komornih zasedbah in kot solo flavtist igra v orkestrih Berliner Symphoniker, Philharmonie der Nationen, Evian Festival Orchestra in Neues Kammerorchester Potsdam. Njegova glasbena pot ga je popeljala po celi Evropi, Združenih državah Amerike, Kitajski, Vietnamu, Japonski in Alžiriji.
Pred kratkim je posnel dve CD plošči. eno s Triom Susak (flavta, saksofon, klavir) in drugo z flavtistom Borisom Bizjakom in pianistko Yoko Misumi z deli klasičnega in romantičnega repertoarja.
Je asistent na Akademiji za glasbo Splitu in voditelj mojstrskega tečaja za flavto v Kašteli (Hrvaška), leta 2013 pa je pri založbi Svitzer izdal orkestrske sole za flavto v prirebi za kvartet flavt, pedagoško metodo za študij zahtevnega orkestrskega repertoarja.
Je ustanovitelj in umetniški vodja Mednarodnega glasbenega festivala Ursus.
Marko Zupan was born in Zagorje, Slovenija. After the studies in his homeland he was granted a scholarship by the Slovenian Ministry of Culture to proceed his studies in Paris with prof. Pierre- Yves Artaud and later in Salzburg with prof. Irena Grafenauer. He perfected his knowledge in numerous masterclasses with world renowned flutists like Aurele Nicolet, Peter-Lukas Graf and Emmanuel Pahud. In this time he has won many prizes at the slovenian national competitions and also at the international music competitions (Trieste, Picardie, Belgrad, Braunschweig). In the year 2008 he became solo flutist in the Sudetian Philharmonic and a year later in the Philharmonic orchestra of Brandenburg state theatre in Cottbus. Since 2009 he is living and working as a freelance artist in Berlin. Playing as a solo flutist with Berliner Symphoniker, Philharmonia of the nations, Neues Kammerorchester Potsdam or Evian festival orchestra, member of different chamber music ensembles, soloist in recitals or with orchestra, he gave concerts in USA, Japan, China, Vietnam, Alegeria and throughout Europe. Recently he recorded two CD’s, one with Trio Susak(flute, saxophone, piano) and the other with flutist Boris Bizjak and pianist Yoko Misumi, featuring music for two flutes and piano.
Since october 2010 he is assistant professor at the Academy of music in Split, Croatia. In 2013 he published Flute orchestral excerpts arranged for flute quartet with the Svitzer editions, a pedagogical method to help mastering soloflute orchestral repertoire. As a part of his pedagogical activities, he is also giving a masterclass in Kaštela, Croatia.
He is founder and artistic director of International Music Festival “Ursus”.

 

Kot prijatelj in podpornik festivala “Ursus” lahko finančno pomagate pri organizaciji festivala in s tem omogočite nadaljevanje začete tradicije. Kot meceni boste deležni tudi posebnih privilegijev: prisostvovanje na vajah in s tem vpogled v ustvarjalni proces koncerta; v primeru snemanja – video posnetek koncerta; darilni CD katerega od udeležencev festivala, itd.
Spodaj so vsi potrebni podatki za nakazilo.

Za kakršnokoli donacijo se vam iskreno zahvaljujemo!

 

As a friend and supporter of festival “Ursus” you can financially help organizing the festival and with it enable the continuiation of a started tradition. As a patron you are also entitled to certain benefits: participating at the rehearsals thus gaining an unique insight into creative process of a concert; in case of recording – a video of the concert; a gift CD from a musician of the festival, and more.
Bellow you can find the necessary information to make a contribution.

Thank you for your kind donation!

P&P poloznica

 

 

 

 

Domačija Medved
Zavod za ohranjanje dediščine, kulture, vzgoje in izobraževanja, Podkum
Podkum 66,
1414 Podkum
Slovenija
Matična številka: 6352286000
Davčna številka: 52782425

z pripisom / by adding
“PRIJATELJI, PODPORNIKI FEST.URSUS – DONACIJA”

na račun / account number:
TRR: SI56 0233 8026 0342 370 (NLB d.d.)

 

 

Zahvala / Thanks to:

  Obcina Zagorje logo  Mavric  Hedone logo